Sigurnost online plaćanja

1. Podaci o prodajnom mjestu

Hanza Media d.o.o.
Koranska 2
10000 Zagreb


MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889

Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
IBAN: HR3124840081500153776, Raiffeisenbank Austria d.d.

Iznos temeljnog kapitala: 141.578.500,00 kn

Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]

2. Proizvodi i usluge

Hanza Media d.o.o. E-KIOSK pruža usluge pretplate i korištenja digitalnih izdanja dnevnih novina i magazina u izdanju Hanza Medije d.o.o. na portalu online.jutarnji.hr.


Korištenje usluga registracije na portalu E-KIOSK odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Samostalna registracija, uporaba i korištenje portala E-KIOSK od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, budući da oni preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem. Hanza Media d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice nastale uslijed takvog korištenja.

3. Uvjeti pretplate

I. OPĆE ODREDBE OPĆIH UVJETA PRETPLATE
Ovi Opći uvjeti pretplate na dnevne novine i magazine „Hanza Media“ (dalje u tekstu: „Uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o pretplati i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
Sklapanjem Ugovora o pretplati smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi Uvjeti.
Nakladnik dnevnih novina je Hanza Media d.o.o., Koranska 2, Zagreb.
Ovi opći uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a od dana kada su uručeni pretplatniku.
Ugovaratelj pretplate te izvršitelj svih prava i obveza pretplate je Hanza Media d.o.o., Koranska 2, Zagreb (dalje u tekstu Hanza Media). Hanza Media je ovlaštena s punim pravnim učinkom izvršavati sve radnje i aktivnosti povezane s pretplatom (primjerice: ugovaranje, naplata, komunikacija s pretplatnicima, promjena, otkaz, raskid, zaprimanje i postupanje po prigovorima, organizacija call centra, itd.). Sva očitovanja vezana za pretplatu koja je pretplatnik izjavio Hanza Mediji smatraju se ujedno uredno dostavljenim i priopćenim Nakladniku.
Hanza Media pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, u kojem slučaju će o tome obavijestiti pretplatnika.

II. PRETPLATA, SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA O PRETPLATI
Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između Hanza Medije i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza pristupa online izdanju novina “Hanza Medije“ pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate.
Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje Hanza Mediju od dana kada ga potpišu obje ugovorne strane, odnosno od dana kada pretplatnik prihvati ponudu Hanza Medije za sklapanje Ugovora o pretplati.
Ugovor o pretplati zaključen sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) može se sklopiti putem: adresiranih i neadresiranih tiskanih materijala, standardnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaks uređaja, televizije, interneta i elektroničke pošte.
Po zaključivanju Ugovora o pretplati sredstvima daljinske komunikacije, pretplatniku se dostavlja pisana obavijest o uvjetima pretplate (potvrda o prethodnoj obavijesti) odnosno Općim uvjetima te se smatra da je pretplatnik od zaprimanja pisane obavijesti u potpunosti suglasan s odredbama ovih Uvjeta te ih prihvaća u cijelosti.
Prigovori i reklamacije vezani za nemogućnost korištenja online izdanja moraju se izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je nastupio problem s pristupom online izdanju. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je korištenje online izdanja uredno, a reklamacije i prigovori se neće uvažavati.
Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 8 (osam) radnih dana od prvog dana korištenja online izdanja.
Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanom obaviješću, uz navođenje korisničkih podataka (poštom na adresu: Hanza Media d.o.o., Odjel pretplate, Koranska 2,10000 Zagreb, telefaksom na broj 01/6173-958 ili mailom na adresu: [email protected]), te se kao dan raskida smatra dan kada je Hanza Media primila obavijest o raskidu.
Početak ugovorenog perioda (roka) pretplate računa se od dana kada je pretplatniku omogućen pristup online izdanju. Ugovorom o pretplati utvrdit će se period (rok) pretplate i cijena pretplate, ovisno o modelu/dinamici plaćanja koji je odabrao pretplatnik, kao i jedinstvena šifra pretplatnika.

III. TRAJANJE I PRESTANAK PRETPLATE
Ukoliko je ugovorena pretplata zaključena na razdoblje kraće od 12 mjeseci, odnosno odabran je jedan od promotivnih modela pretplate, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda. Pretplatnik ima pravo samo jednom iskoristiti pravo na korištenje promotivnog modela pretplate te Hanza Media zadržava pravo odbiti Ugovor o pretplati pretplatnika koji je već to pravo iskoristio, a ponovno želi zaključiti ugovor na promotivni model pretplate.

IV. PLAĆANJE
Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate.
U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Hanza Media ima pravo obustaviti pristup online izdanju.

V. PROMJENA DINAMIKE MODELA/PLAĆANJA PRETPLATE
Tijekom trajanja ugovora o pretplati, na njegov pisani zahtjev, pretplatniku se može omogućiti promjena izabrane dinamike plaćanja pretplate. Promjenom dinamike/modela plaćanja ugovorena cijena pretplate mijenja se sukladno utvrđenim cjenikom pretplate za određenu dinamiku/model plaćanja. Ukoliko je pretplatnik temeljem određenog modela/dinamike pretplate ostvario ili ima pravo na određene pogodnosti temeljem ranije izabrane dinamike plaćanja pretplate (npr. gratis primjerci, pokloni i sl.), promjenom modela/dinamike plaćanja, takve pogodnosti prestaju, osim iznimno, ukoliko su iste i za novo izabranu dinamiku/model plaćanja.

VI. OBAVIJESTI
Sve obavijesti vezane uz pretplatu pretplatnik dostavlja na Hanza Media d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb.

4. Prikupljanje, korištenje i način zaštite povjerljivih i osobnih podataka
Hanza Media cijeni povjerljivost podataka svojih pretplatnika te prema tomu posluje prema sljedećim načelima:
Izričito navodimo kada su nam potrebni vaši osobni podaci. Njih koristimo kako bi obradili vaše zahtjeve unutar E-KIOSK i PRETPLATA sustava te, povremeno, da bismo vas obavijestili o novostima koje se tiču usluga ili samih E-KIOSK i PRETPLATA sustava.
Kako bismo uvijek imali vaše točne podatke u trenutku kad trebate našu uslugu ili drugu informaciju, molimo da nas obavijestite ukoliko dođe do promjene u vašim osobnim podacima ili ukoliko ste pogriješili pri unosu istih.
Ukoliko uočite da Hanza Media ne postupa prema ovim načelima ili imate bilo kakvu drugu primjedbu vezanu uz način poslovanja, obavijestite nas putem adrese elektroničke pošte [email protected] i mi ćemo upotrijebiti sve ekonomski opravdane napore da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.
Portali E-KIOSK i PRETPLATA poštuju privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Portali E-KIOSK i PRETPLATA mogu u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke portali E-KIOSK i PRETPLATA koriste kako bi imali informacije kojima se poboljšava njihov rad te kojima se njihovi sadržaji dodatno usmjeravaju i prilagođavaju publici koja ih posjećuje.
Portali E-KIOSK i PRETPLATA se obvezuju da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila E-KIOSK i PRETPLATA portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

REGISTRIRANI KORISNICI
Registriranjem na portalima E-KIOSK i PRETPLATA korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke te odabrati korisničko ime i lozinku.
Portali E-KIOSK i PRETPLATA zadržavaju pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili usluge za koju je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.
Portali E-KIOSK i PRETPLATA ne snose odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa i/ili usluge za koju je korisnik registriran.

5. Izjava o sigurnosti online plaćanja
Pri plaćanju na našim web trgovinama koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi - PCI DSS Level 1 - najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim.
Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.