Ponude pretplate

Ime Cijena pretplate Popust Cijena pretplate s popustom i PDV-om
MJESEČNE PRETPLATE
Akcija! Slobodna Dalmacija online + Otvoreno more i Max fishing (1 mjesec) 300 HRK 67% 99 HRK
Akcija! Jutarnji list online + prilozi + premium sadržaj jutarnji.hr (1 mjesec) 345 HRK 71.3% 99 HRK
Akcija! Sportske novosti online - mjesečna 300 HRK 67% 99 HRK
Slobodna dalmacija online pretplata (1 mjesec) 180 HRK 40% 180 HRK
Jutarnji list online pretplata (1 mjesec) 300 HRK 40% 180 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata (1 mjesec) 345 HRK 40% 207 HRK
TROMJESEČNE PRETPLATE
Akcija! Slobodna Dalmacija online + Otvoreno more i Max fishing (3 mjeseca) 900 HRK 66.78% 299 HRK
Jutarnji list online pretplata (3 mjeseca) 900 HRK 50% 450 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (3 mjeseca) 900 HRK 50% 450 HRK
Akcija! Sportske novosti online - tromjesečna 900 HRK 66.78% 299 HRK
Akcija! Jutarnji list online + prilozi + premium sadržaj jutarnji.hr (3 mjeseca) 1041.25 HRK 71.28% 299 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata (3 mjeseca) 1041.25 HRK 50% 520.63 HRK
POLUGODIŠNJE PRETPLATE
Jutarnji list + prilozi Online pretplata (6 mjeseci) 2082.5 HRK 50% 1041.25 HRK
Akcija! Slobodna Dalmacija online + Otvoreno more i Max fishing (6 mjeseci) 1800 HRK 72.28% 499 HRK
Akcija! Jutarnji list online + prilozi + premium sadržaj jutarnji.hr (6 mjeseci) 2082.5 HRK 76.04% 499 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (6 mjeseci) 1800 HRK 50% 900 HRK
Jutarnji list online pretplata (6 mjeseci) 1800 HRK 50% 900 HRK
Dubrovački vjesnik online pretplata (6 mjeseci) 312 HRK 40% 187.2 HRK
Akcija! Sportske novosti online - polugodišnja 1800 HRK 72.28% 499 HRK
GODIŠNJE PRETPLATE
E-kiosk - pretplata na sve! (12 mjeseci) 13990 HRK 75% 3497.5 HRK
Akcija! Slobodna Dalmacija online + Otvoreno more i Max fishing (12 mjeseci) 3600 HRK 72.25% 999 HRK
Akcija! Sportske novosti online - godišnja 3600 HRK 72.25% 999 HRK
Jutarnji list online pretplata (12 mjeseci) 3600 HRK 50% 1800 HRK
Akcija! Jutarnji list online + prilozi + premium sadržaj jutarnji.hr (12 mjeseci) 4165 HRK 76.01% 999 HRK
Auto klub online pretplata (12 mjeseci) 390 HRK 50% 195 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata (12 mjeseci) 4165 HRK 50% 2082.5 HRK
Dubrovački vjesnik online pretplata (12 mjeseci) 624 HRK 40% 374.4 HRK
Globus online pretplata (12 mjeseci) 416 HRK 30% 291.2 HRK
Gloria online pretplata (12 mjeseci) 795 HRK 50% 397.5 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (12 mjeseci) 3600 HRK 50% 1800 HRK