Ponude pretplate

Ime Cijena pretplate Popust Cijena pretplate s popustom i PDV-om
MJESEČNE PRETPLATE
Sportske novosti online pretplata (1 mjesec) 270 HRK 40% 162 HRK
Slobodna dalmacija online pretplata (1 mjesec) 180 HRK 40% 180 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata (1 mjesec) 345 HRK 40% 207 HRK
Jutarnji list online pretplata (1 mjesec) 300 HRK 40% 180 HRK
TROMJESEČNE PRETPLATE
Jutarnji list online pretplata (3 mjeseca) 900 HRK 50% 450 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (3 mjeseca) 900 HRK 50% 450 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata (3 mjeseca) 1041.25 HRK 50% 520.63 HRK
Sportske novosti online pretplata (3 mjeseca) 810 HRK 50% 405 HRK
POLUGODIŠNJE PRETPLATE
Dubrovački vjesnik online pretplata (6 mjeseci) 312 HRK 40% 187.2 HRK
Jutarnji list + prilozi Online pretplata (6 mjeseci) 2082.5 HRK 50% 1041.25 HRK
Jutarnji list online pretplata (6 mjeseci) 1800 HRK 50% 900 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (6 mjeseci) 1800 HRK 50% 900 HRK
Sportske novosti online pretplata (6 mjeseci) 1620 HRK 50% 810 HRK
GODIŠNJE PRETPLATE
Auto klub online pretplata (12 mjeseci) 390 HRK 25% 292.5 HRK
Jutarnji list online pretplata (12 mjeseci) 3600 HRK 50% 1800 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata (12 mjeseci) 4165 HRK 50% 2082.5 HRK
Dubrovački vjesnik online pretplata (12 mjeseci) 624 HRK 40% 374.4 HRK
Max Fishing online pretplata (12 mjeseci) 100 HRK 35% 65 HRK
Otvoreno more online pretplata (12 mjeseci) 239.25 HRK 40% 165 HRK
Globus online pretplata (12 mjeseci) 416 HRK 30% 291.2 HRK
Gloria online pretplata (12 mjeseci) 795 HRK 50% 397.5 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (12 mjeseci) 3600 HRK 50% 1800 HRK
Sportske novosti online pretplata (12 mjeseci) 3240 HRK 50% 1620 HRK